Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

280,47 €

Pressupost inicial

2,36 M€

% sobre el total del press.

27,86 %

Mitjana despesa provincial

885.580,39 €

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Personal funcionari 27,69% 653.142 €
Personal laboral 43,82% 1,03 M€
Un altre personal 0,90% 21.200 €
Incentius al rendiment 2,15% 50.714 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 25,45% 600.286 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació