En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 17 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

467,75 €
Pressupost per habitant actual: 467,75 €

Pressupost inicial

4,26 M€
Pressupost actual: 4,26 M€

Execució

42% del pressupost actual

Habitants

9.110
* dades del 2022

Deute

1,55 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 345.382,00 € 2,75%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.733.629,00 € 13,81%
Habitatge i urbanisme 1.170.002,00 € 9,32%
Benestar comunitari 1.545.570,00 € 12,31%
Medi ambient 687.149,00 € 5,47%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 0,00 € 0,00%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,13%
Serveis socials i promoció social 1.034.695,00 € 8,24%
Foment de l'ocupació 22.400,00 € 0,18%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 43.910,00 € 0,35%
Educació 1.495.375,00 € 11,91%
Cultura 951.721,00 € 7,58%
Esport 402.149,00 € 3,20%
Actuacions de caràcter econòmic Agricultura, ramaderia i pesca 0,00 € 0,00%
Indústria i energia 0,00 € 0,00%
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 132.100,00 € 1,05%
Transport públic 0,00 € 0,00%
Infraestructures 0,00 € 0,00%
Investigació, desenvolupament i innovació 0,00 € 0,00%
Altres actuacions de caràcter econòmic 54.395,00 € 0,43%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 237.979,00 € 1,90%
Serveis de caràcter general 1.865.510,00 € 14,86%
Administració financera i tributària 180.000,00 € 1,43%
Transferències a altres administracions públiques 637.066,00 € 5,07%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 17 juny 2024.

Ingressos
13%
Despesa
42%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 6.245.551,64 € 685,57 € 53,88 %
Impostos indirectes 342.044,99 € 37,55 € 2,95 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.644.525,72 € 290,29 € 22,81 %
Transferències corrents 720.940,18 € 79,14 € 6,22 %
Ingressos patrimonials 295.592,35 € 32,45 € 2,55 %
Alienació d'inversions reals 0,00 € 0,00 € 0,00 %
Transferències de capital 300,00 € 0,03 € 0,00 %
Actius financers 18.404,88 € 2,02 € 0,16 %
Passius financers 1.323.950,00 € 145,33 € 11,42 %
Total 11.591.309,76 € 1.272,37 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació