En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.006,68 €
Pressupost per habitant actual: 1.006,68 €

Pressupost inicial

8,47 M€
Pressupost actual: 8,47 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

8.411

Deute

3,61 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 703.235,00 € 8,31%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 741.690,00 € 8,76%
Habitatge i urbanisme 1.214.398,00 € 14,34%
Benestar comunitari 1.126.077,00 € 13,30%
Medi ambient 197.645,00 € 2,33%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,19%
Serveis socials i promoció social 385.818,00 € 4,56%
Foment de l'ocupació 40.200,00 € 0,47%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 509.247,00 € 6,01%
Educació 1.056.351,00 € 12,48%
Cultura 504.525,00 € 5,96%
Esport 249.498,00 € 2,95%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 61.400,00 € 0,73%
Altres actuacions de caràcter econòmic 46.807,00 € 0,55%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 107.920,00 € 1,27%
Serveis de caràcter general 988.503,00 € 11,67%
Administració financera i tributària 146.200,00 € 1,73%
Transferències a altres administracions públiques 371.700,00 € 4,39%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 2.359.054,00 € 280,47 € 27,86 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.545.394,00 € 540,41 € 53,68 %
Despeses financeres 166.715,00 € 19,82 € 1,97 %
Transferències corrents 716.914,00 € 85,24 € 8,47 %
Inversions reals 102.300,00 € 12,16 € 1,21 %
Transferències de capital 19.317,00 € 2,30 € 0,23 %
Actius financers 15.000,00 € 1,78 € 0,18 %
Passius financers 542.520,00 € 64,50 € 6,41 %
Total 8.467.214,00 € 1.006,68 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació