En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.077,48 €
Pressupost per habitant actual: 1.289,6 €

Pressupost inicial

9,82 M€
Pressupost actual: 11,75 M€

Execució

97% del pressupost actual

Habitants

9.110

Deute

1,55 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 348.990,00 € 3,56%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 957.683,00 € 9,76%
Habitatge i urbanisme 1.039.925,00 € 10,59%
Benestar comunitari 1.381.288,00 € 14,07%
Medi ambient 633.524,00 € 6,45%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,16%
Serveis socials i promoció social 1.003.005,00 € 10,22%
Foment de l'ocupació 29.400,00 € 0,30%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 36.700,00 € 0,37%
Educació 1.217.463,00 € 12,40%
Cultura 540.140,00 € 5,50%
Esport 225.390,00 € 2,30%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 131.800,00 € 1,34%
Altres actuacions de caràcter econòmic 79.663,00 € 0,81%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 227.680,00 € 2,32%
Serveis de caràcter general 1.205.194,27 € 12,28%
Administració financera i tributària 139.100,00 € 1,42%
Transferències a altres administracions públiques 602.918,00 € 6,14%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
92%
Despesa
97%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.750.186,00 € 521,43 € 46,88 %
Impostos indirectes 131.770,00 € 14,46 € 1,30 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.199.940,00 € 241,49 € 21,71 %
Transferències corrents 2.674.788,00 € 293,61 € 26,40 %
Ingressos patrimonials 160.216,00 € 17,59 € 1,58 %
Actius financers 15.000,00 € 1,65 € 0,15 %
Passius financers 200.000,00 € 21,95 € 1,97 %
Total 10.131.900,00 € 1.112,17 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació