En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.112,39 €
Pressupost per habitant actual: 1.112,39 €

Pressupost inicial

9,95 M€
Pressupost actual: 9,95 M€

Execució

No disp.
El 2019 va ser un %

Habitants

8.945

Deute

1,97 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 382.974,00 € 3,85%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 999.032,00 € 10,04%
Habitatge i urbanisme 1.033.889,00 € 10,39%
Benestar comunitari 1.306.941,00 € 13,13%
Medi ambient 596.358,00 € 5,99%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,16%
Serveis socials i promoció social 939.644,00 € 9,44%
Foment de l'ocupació 32.400,00 € 0,33%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 55.899,00 € 0,56%
Educació 1.229.822,00 € 12,36%
Cultura 644.807,00 € 6,48%
Esport 274.709,00 € 2,76%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 155.700,00 € 1,56%
Altres actuacions de caràcter econòmic 58.906,00 € 0,59%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 227.900,00 € 2,29%
Serveis de caràcter general 1.240.493,00 € 12,47%
Administració financera i tributària 164.100,00 € 1,65%
Transferències a altres administracions públiques 590.726,00 € 5,94%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Total 9.950.300,00 € 1.112,39 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació