En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.208,08 €
Pressupost per habitant actual: 1.208,08 €

Pressupost inicial

10,52 M€
Pressupost actual: 10,52 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

8.709

Deute

2,53 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 471.725,00 € 4,48%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.007.579,00 € 9,58%
Habitatge i urbanisme 1.652.301,00 € 15,70%
Benestar comunitari 1.344.811,00 € 12,78%
Medi ambient 664.826,00 € 6,32%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,15%
Serveis socials i promoció social 885.164,00 € 8,41%
Foment de l'ocupació 35.400,00 € 0,34%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 39.405,00 € 0,37%
Educació 1.192.548,00 € 11,33%
Cultura 849.821,00 € 8,08%
Esport 269.252,00 € 2,56%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 116.600,00 € 1,11%
Altres actuacions de caràcter econòmic 47.428,00 € 0,45%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 118.690,00 € 1,13%
Serveis de caràcter general 1.180.748,00 € 11,22%
Administració financera i tributària 159.100,00 € 1,51%
Transferències a altres administracions públiques 469.757,00 € 4,46%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.570.710,00 € 524,83 € 43,44 %
Impostos indirectes 214.000,00 € 24,57 € 2,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.142.335,00 € 245,99 € 20,36 %
Transferències corrents 2.364.837,00 € 271,54 € 22,48 %
Ingressos patrimonials 155.740,00 € 17,88 € 1,48 %
Transferències de capital 371.533,00 € 42,66 € 3,53 %
Actius financers 15.000,00 € 1,72 € 0,14 %
Passius financers 687.000,00 € 78,88 € 6,53 %
Total 10.521.155,00 € 1.208,08 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació