En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.065,63 €
Pressupost per habitant actual: 1.065,63 €

Pressupost inicial

8,86 M€
Pressupost actual: 8,86 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

8.314

Deute

4,55 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 908.867,00 € 10,26%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 541.694,00 € 6,11%
Habitatge i urbanisme 986.081,00 € 11,13%
Benestar comunitari 1.391.218,00 € 15,70%
Medi ambient 219.827,00 € 2,48%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 557.571,00 € 6,29%
Serveis socials i promoció social 802.992,00 € 9,06%
Foment de l'ocupació 200,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 21.647,00 € 0,24%
Educació 1.011.196,00 € 11,41%
Cultura 374.371,00 € 4,23%
Esport 232.742,00 € 2,63%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 56.350,00 € 0,64%
Altres actuacions de caràcter econòmic 38.872,00 € 0,44%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 107.920,00 € 1,22%
Serveis de caràcter general 1.326.911,00 € 14,98%
Administració financera i tributària 147.000,00 € 1,66%
Transferències a altres administracions públiques 134.200,00 € 1,51%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.005.354,00 € 481,76 € 45,21 %
Impostos indirectes 60.000,00 € 7,22 € 0,68 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.049.576,00 € 246,52 € 23,13 %
Transferències corrents 2.161.654,00 € 260,00 € 24,40 %
Ingressos patrimonials 148.075,00 € 17,81 € 1,67 %
Transferències de capital 420.000,00 € 50,52 € 4,74 %
Actius financers 15.000,00 € 1,80 € 0,17 %
Total 8.859.659,00 € 1.065,63 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació