En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.066,76 €
Pressupost per habitant actual: 1.066,76 €

Pressupost inicial

9,12 M€
Pressupost actual: 9,12 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

8.553

Deute

3,26 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 617.021,00 € 6,76%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 828.243,00 € 9,08%
Habitatge i urbanisme 1.172.904,00 € 12,86%
Benestar comunitari 1.168.342,00 € 12,81%
Medi ambient 561.335,00 € 6,15%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,18%
Serveis socials i promoció social 897.189,00 € 9,83%
Foment de l'ocupació 40.400,00 € 0,44%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 30.947,00 € 0,34%
Educació 1.121.036,00 € 12,29%
Cultura 575.322,00 € 6,31%
Esport 319.992,00 € 3,51%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 61.400,00 € 0,67%
Altres actuacions de caràcter econòmic 57.304,00 € 0,63%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 118.420,00 € 1,30%
Serveis de caràcter general 1.013.345,00 € 11,11%
Administració financera i tributària 153.100,00 € 1,68%
Transferències a altres administracions públiques 371.700,00 € 4,07%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.383.399,00 € 512,50 € 48,04 %
Impostos indirectes 83.000,00 € 9,70 € 0,91 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.024.288,00 € 236,68 € 22,19 %
Transferències corrents 2.237.326,00 € 261,58 € 24,52 %
Ingressos patrimonials 148.800,00 € 17,40 € 1,63 %
Transferències de capital 57.187,00 € 6,69 € 0,63 %
Actius financers 15.000,00 € 1,75 € 0,16 %
Passius financers 175.000,00 € 20,46 € 1,92 %
Total 9.124.000,00 € 1.066,76 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació