En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.124,69 €
Pressupost per habitant actual: 1.124,69 €

Pressupost inicial

10,13 M€
Pressupost actual: 10,13 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

9.009

Deute

1,76 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 348.990,00 € 3,44%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 957.683,00 € 9,45%
Habitatge i urbanisme 1.119.925,00 € 11,05%
Benestar comunitari 1.381.288,00 € 13,63%
Medi ambient 789.960,73 € 7,80%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,16%
Serveis socials i promoció social 1.003.005,00 € 9,90%
Foment de l'ocupació 29.400,00 € 0,29%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 36.700,00 € 0,36%
Educació 1.217.463,00 € 12,02%
Cultura 560.140,00 € 5,53%
Esport 225.390,00 € 2,22%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 131.800,00 € 1,30%
Altres actuacions de caràcter econòmic 79.663,00 € 0,79%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 227.680,00 € 2,25%
Serveis de caràcter general 1.265.194,27 € 12,49%
Administració financera i tributària 139.100,00 € 1,37%
Transferències a altres administracions públiques 602.918,00 € 5,95%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Total 10.132.300,00 € 1.124,69 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació