En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.055 €
Pressupost per habitant actual: 1.055 €

Pressupost inicial

8,67 M€
Pressupost actual: 8,67 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

8.221

Deute

6,22 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 980.850,00 € 11,31%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 513.297,00 € 5,92%
Habitatge i urbanisme 993.440,00 € 11,45%
Benestar comunitari 1.397.753,00 € 16,12%
Medi ambient 208.341,00 € 2,40%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 579.741,00 € 6,68%
Serveis socials i promoció social 861.597,00 € 9,93%
Foment de l'ocupació 200,00 € 0,00%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 24.347,00 € 0,28%
Educació 988.543,00 € 11,40%
Cultura 364.925,00 € 4,21%
Esport 234.936,00 € 2,71%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 41.400,00 € 0,48%
Altres actuacions de caràcter econòmic 31.372,00 € 0,36%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 107.920,00 € 1,24%
Serveis de caràcter general 1.062.720,00 € 12,25%
Administració financera i tributària 165.000,00 € 1,90%
Transferències a altres administracions públiques 116.740,00 € 1,35%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 3.984.976,00 € 484,73 € 45,95 %
Impostos indirectes 130.000,00 € 15,81 € 1,50 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.053.681,00 € 249,81 € 23,68 %
Transferències corrents 1.995.090,00 € 242,68 € 23,00 %
Ingressos patrimonials 164.375,00 € 19,99 € 1,90 %
Transferències de capital 330.000,00 € 40,14 € 3,80 %
Actius financers 15.000,00 € 1,82 € 0,17 %
Total 8.673.122,00 € 1.055,00 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació