En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.180,86 €
Pressupost per habitant actual: 1.180,86 €

Pressupost inicial

10,76 M€
Pressupost actual: 10,76 M€

Execució

95% del pressupost actual

Habitants

9.110
* dades del 2022

Deute

1,55 M€
* a final del 2022

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 334.482,00 € 3,11%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 1.023.031,00 € 9,51%
Habitatge i urbanisme 1.153.414,00 € 10,72%
Benestar comunitari 1.474.362,00 € 13,71%
Medi ambient 633.385,00 € 5,89%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,15%
Serveis socials i promoció social 1.010.999,00 € 9,40%
Foment de l'ocupació 21.900,00 € 0,20%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 35.010,00 € 0,33%
Educació 1.253.287,00 € 11,65%
Cultura 630.122,00 € 5,86%
Esport 403.175,00 € 3,75%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 116.600,00 € 1,08%
Altres actuacions de caràcter econòmic 91.044,00 € 0,85%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 215.071,00 € 2,00%
Serveis de caràcter general 1.544.695,00 € 14,36%
Administració financera i tributària 175.000,00 € 1,63%
Transferències a altres administracions públiques 626.033,00 € 5,82%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
109%
Despesa
95%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 4.595.245,00 € 504,42 € 42,72 %
Impostos indirectes 259.396,80 € 28,47 € 2,41 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.246.853,44 € 246,64 € 20,89 %
Transferències corrents 3.075.898,76 € 337,64 € 28,59 %
Ingressos patrimonials 269.816,00 € 29,62 € 2,51 %
Transferències de capital 400,00 € 0,04 € 0,00 %
Actius financers 15.000,00 € 1,65 € 0,14 %
Passius financers 295.000,00 € 32,38 € 2,74 %
Total 10.757.610,00 € 1.180,86 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació