En aquesta pàgina pots conèixer la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 juny 2024.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.179,54 €
Pressupost per habitant actual: 1.179,54 €

Pressupost inicial

10,2 M€
Pressupost actual: 10,2 M€

Execució

100% del pressupost actual

Habitants

8.645

Deute

2,78 M€

Els principals ingressos i despeses de Tiana

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 579.764,00 € 5,69%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 899.394,00 € 8,82%
Habitatge i urbanisme 1.946.497,00 € 19,09%
Benestar comunitari 1.156.343,00 € 11,34%
Medi ambient 594.712,00 € 5,83%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 16.000,00 € 0,16%
Serveis socials i promoció social 922.335,00 € 9,05%
Foment de l'ocupació 30.400,00 € 0,30%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 40.585,00 € 0,40%
Educació 1.242.315,00 € 12,18%
Cultura 589.334,00 € 5,78%
Esport 252.347,00 € 2,47%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 141.600,00 € 1,39%
Altres actuacions de caràcter econòmic 47.528,00 € 0,47%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 118.690,00 € 1,16%
Serveis de caràcter general 1.120.403,00 € 10,99%
Administració financera i tributària 159.100,00 € 1,56%
Transferències a altres administracions públiques 339.757,00 € 3,33%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 juny 2024.

Ingressos
100%
Despesa
100%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 579.764,00 € 67,06 € 5,69 %
Serveis públics bàsics 4.596.946,00 € 531,75 € 45,08 %
Actuacions de protecció i promoció social 968.735,00 € 112,06 € 9,50 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.124.581,00 € 245,76 € 20,84 %
Actuacions de caràcter econòmic 189.128,00 € 21,88 € 1,85 %
Actuacions de caràcter general 1.737.950,00 € 201,04 € 17,04 %
Total 10.197.104,00 € 1.179,54 €

Cerca una partida específica

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació