Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

12,16 €

Pressupost inicial

102.300 €

% sobre el total del press.

1,21 %

Mitjana despesa provincial

515.385,88 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 11,24% 11.500 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 29,33% 30.000 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 10,56% 10.800 €
Inversions en béns comunals 48,88% 50.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació