Passius financers

Pressupost inicial / hab.

145,33 €

Pressupost inicial

1,32 M€

% sobre el total del press.

11,42 %

Mitjana ingrés provincial

6,96 M€

Sobre aquesta partida

Recull el finançament de les entitats locals i els seus organismes autònoms procedent de l'emissió de deute, préstecs rebuts, dipòsits i fiances rebuts.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Emissió de deute públic en euros 0,00% 0 €
Préstecs rebuts en euros 100,00% 1,32 M€
Emissió de deute públic en moneda diferent d'€ 0,00% 0 €
Préstecs rebuts en moneda diferent de l'euro 0,00% 0 €
Dipòsits i fiances rebuts 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació