Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

79,14 €

Pressupost inicial

720.940,18 €

% sobre el total del press.

6,22 %

Mitjana ingrés provincial

1,91 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'administració general de l'entitat local 0,00% 0 €
D'organismes autònoms de l'entitat local 0,00% 0 €
De l'Administració de l'Estat 0,00% 0 €
De la Seguretat Social 0,00% 0 €
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,00% 0 €
De comunitats autònomes 0,00% 0 €
D'entitats locals 98,96% 713.440,18 €
D'empreses privades 0,00% 0 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 1,04% 7.500 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació