Transferències de capital

Pressupost inicial / hab.

0,03 €

Pressupost inicial

300 €

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana ingrés provincial

628.393,99 €

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals, sense contraprestació directa per part de les mateixes, destinats a finançar operacions de capital. Per conceptes, s'han de diferenciar les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'administració general de l'entitat local 0,00% 0 €
D'organismes autònoms de l'entitat local 0,00% 0 €
De l'Administració de l'Estat 33,33% 100 €
De la Seguretat Social 0,00% 0 €
D'ens públics i societats mercantils de l'entitat local 0,00% 0 €
De comunitats autònomes 0,00% 0 €
D'entitats locals 66,67% 200 €
D'empreses privades 0,00% 0 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació