Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

32,45 €

Pressupost inicial

295.592,35 €

% sobre el total del press.

2,55 %

Mitjana ingrés provincial

237.048,88 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de títols i valors 0,00% 0 €
Interessos de bestretes i préstecs concedits 0,00% 0 €
Interessos de dipòsits 0,03% 100 €
Dividends i participació en beneficis 0,00% 0 €
Rendes de béns immobles 61,89% 182.944,25 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 37,35% 110.394,18 €
Altres ingressos patrimonials 0,73% 2.153,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació