Impostos directes

Pressupost inicial / hab.

685,57 €

Pressupost inicial

6,25 M€

% sobre el total del press.

53,88 %

Mitjana ingrés provincial

52,35 M€

Sobre aquesta partida

En aquest capítol s'inclouran els recursos exigits sense contraprestació quan el fet imposable estigui constituït per negocis, actes o fets de naturalesa jurídica o econòmica, que posin de manifest la capacitat contributiva del subjecte passiu, com a conseqüència de la possessió d'un patrimoni o l'obtenció de renda.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 0,00% 0 €
Impostos sobre el capital 98,74% 6,17 M€
Impost sobre activitats econòmiques 1,26% 78.737,02 €
Recàrrecs s/impostos directes de l'Estat i la CA 0,00% 0 €
Recàrrecs s/impostos directes d'altres ens locals 0,00% 0 €
Impostos directes extingits 0,00% 0 €
Altres impostos directes 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació