Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

16,56 €

Pressupost inicial

150.874,4 €

% sobre el total del press.

3,54 %

Mitjana despesa provincial

1,57 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Personal eventual 0,00% 0 €
Personal funcionari 0,00% 0 €
Personal laboral 10,01% 15.100 €
Un altre personal 5,83% 8.800 €
Incentius al rendiment 84,16% 126.974,4 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació