Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

10,59 €

Pressupost inicial

96.500,06 €

% sobre el total del press.

2,26 %

Mitjana despesa provincial

1,17 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments de terrenys i béns naturals 0,00% 0 €
Arrendaments d'edificis i altres construccions 32,13% 31.009,46 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 0,00% 0 €
Arrendaments de material de transport 37,75% 36.433,46 €
Arrendaments de mobiliari i estris 0,00% 0 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 9,23% 8.902,17 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 20,89% 20.154,97 €
Cànons 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació