Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

53,61 €

Pressupost inicial

488.365,74 €

% sobre el total del press.

11,46 %

Mitjana despesa provincial

3,56 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 22,90% 111.820,53 €
Edificis i altres construccions 49,18% 240.165,41 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 12,33% 60.202,14 €
Elements de transport 3,68% 17.990,19 €
Mobiliari 7,10% 34.687,47 €
Equips per a processos d'informació 1,74% 8.500 €
Altre immobilitzat material 3,07% 15.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació