Despeses financeres

Pressupost inicial / hab.

17,59 €

Pressupost inicial

160.271,88 €

% sobre el total del press.

3,76 %

Mitjana despesa provincial

1,73 M€

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn els interessos, inclosos els implícits, i altres despeses derivades de tot tipus d'operacions financeres i de deutes contrets o assumits per l'entitat local o els seus organismes autònoms, així com les despeses d'emissió o formalització, modificació i cancel·lació d'aquestes, diferències de canvi i altres rendiments implícits.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De deute públic en euros 0,00% 0 €
De préstecs i altres operacions financeres en € 79,50% 127.408,48 €
De deute públic en moneda diferent de l'euro 0,00% 0 €
De préstecs i altres op. fin. moneda diferent d'€ 0,00% 0 €
De dipòsits, fiances i d'altres 0,00% 0 €
Interessos de demora i altres despeses financeres 20,50% 32.863,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació