Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

293,61 €
Pressupost actual / hab.: 333,94 €

Pressupost inicial

2,67 M€
Pressupost actual: 3,04 M€

% sobre el total del press.

30,03 %

Mitjana ingrés provincial

9,53 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 63,95% 1,71 M€
De comunitats autònomes 15,70% 419.887 €
D'entitats locals 20,07% 536.900 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,28% 7.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació