Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

337,64 €

Pressupost inicial

3,08 M€

% sobre el total del press.

28,59 %

Mitjana ingrés provincial

11,38 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 66,72% 2,05 M€
De comunitats autònomes 14,64% 450.325 €
D'entitats locals 18,39% 565.810,76 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,24% 7.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació