Participació en els tributs de l'Estat

Pressupost inicial / hab.

175,44 €

Pressupost inicial

1,5 M€

% sobre el total del press.

16,45 %

Mitjana ingrés provincial

6,19 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran les transferències a favor de les entitats locals corresponents a la participació en tributs de l'Estat de les entitats excloses del model de cessió d'impostos estatals, a la participació en el fons complementari de finançament establert per la llei reguladora de les hisendes locals a favor de les entitats locals incloses en l'esmentat model de cessió. Així mateix, es recolliran els imports reconeguts per l'administració general de l'estat a favor de les entitats locals en concepte de compensacions per beneficis fiscals en tributs locals concedits per normes estatals amb rang de llei.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració general de l'Estat 99,93% 1,5 M€
/presupuestos/partidas/420-90/2016/economic/I 0,07% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació