Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

19,99 €

Pressupost inicial

164.375 €

% sobre el total del press.

1,90 %

Mitjana ingrés provincial

272.853,99 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,30% 500 €
Rendes de béns immobles 43,19% 71.000 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 55,67% 91.505 €
Altres ingressos patrimonials 0,83% 1.370 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació