Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

17,59 €
Pressupost actual / hab.: 23,58 €

Pressupost inicial

160.216 €
Pressupost actual: 214.816 €

% sobre el total del press.

2,12 %

Mitjana ingrés provincial

264.292,17 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de dipòsits 0,31% 500 €
Rendes de béns immobles 29,78% 47.716 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 69,28% 111.000 €
Altres ingressos patrimonials 0,62% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació