Inversions reposició infraest. i béns ús general

Pressupost inicial / hab.

36,00 €

Pressupost inicial

328.000 €

% sobre el total del press.

7,70 %

Mitjana despesa provincial

3,26 M€

Sobre aquesta partida

Aquest article recollirà les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article anterior, que siguin conseqüència de la rehabilitació o reposició d'infraestructures i béns destinats a l'ús general, incloses les operacions que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o ampliació de la vida útil del bé.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions en terrenys 0,00% 0 €
Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 100,00% 328.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació