Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

5,20 €

Pressupost inicial

47.339,82 €

% sobre el total del press.

1,11 %

Mitjana despesa provincial

2,03 M€

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Terrenys i béns naturals 16,50% 7.809,18 €
Edificis i altres construccions 47,11% 22.303,68 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 36,39% 17.226,96 €
Elements de transport 0,00% 0 €
Mobiliari 0,00% 0 €
Equips per a processos d'informació 0,00% 0 €
Projectes complexos 0,00% 0 €
Altres invers.repos. assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació