Despeses en inversions de béns patrimonials

Pressupost inicial / hab.

0,00 €

Pressupost inicial

0 €

% sobre el total del press.

0,00 %

Mitjana despesa provincial

386.666,67 €

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que afectin els béns a què es refereix l'article 6 del Reglament de béns de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, és a dir els que, sent propietat de l'entitat local, no estiguin destinats a ús públic ni afectats a algun servei públic i puguin constituir fonts d'ingressos per a aquella.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Terrenys i béns naturals NaN% 0 €
Edificis i altres construccions NaN% 0 €
Altres despeses en inversions de béns patrimonials NaN% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació