Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

204,78 €

Pressupost inicial

1,87 M€

% sobre el total del press.

43,78 %

Mitjana despesa provincial

15,36 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 90,32% 1,68 M€
Coord. organització institucional entitats locals 2,99% 55.755 €
Informació bàsica i estadística 0,00% 0 €
Participació ciutadana 3,40% 63.363 €
Atenció als ciutadans 0,88% 16.500 €
Comunicacions internes 0,00% 0 €
Imprevistos i funcions no classificades 2,41% 45.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació