Inversió nova associada a func. operatiu serveis

Pressupost inicial / hab.

43,23 €

Pressupost inicial

393.795,12 €

% sobre el total del press.

9,24 %

Mitjana despesa provincial

2,71 M€

Sobre aquesta partida

Recollir les despeses d'aquells projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'entitat local o dels seus organismes autònoms destinats a possibilitar o millorar el funcionament dels serveis públics.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Terrenys i béns naturals 0,00% 0 €
Edificis i altres construccions 99,37% 391.295,12 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 0,00% 0 €
Elements de transport 0,00% 0 €
Mobiliari 0,63% 2.500 €
Equips per a processos d'informació 0,00% 0 €
Projectes complexos 0,00% 0 €
Altres invers. noves assoc. func. operatiu serveis 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació