Passius financers

Pressupost inicial / hab.

38,45 €

Pressupost inicial

350.247,12 €

% sobre el total del press.

8,22 %

Mitjana despesa provincial

11,49 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de deute públic en euros 0,00% 0 €
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 350.247,12 €
Amort. deute públic moneda diferent de l'euro 0,00% 0 €
Amort. de préstecs en moneda diferent de l'euro 0,00% 0 €
Devolució de dipòsits i fiances 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació