Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 17 juny 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

92 %
Ingressos pressupostats 11,13 M€
Pressupost inicial 10,13 M€
Ingressos executats 10,26 M€
El 2021 l'execució va ser del 100 %

Execució de despeses

97 %
Despeses pressupostades 11,75 M€
Pressupost inicial 9,82 M€
Despeses executades 11,42 M€
El 2021 l'execució va ser del 100 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria