Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 17 juny 2024.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

109 %
Ingressos pressupostats 10,76 M€
Ingressos executats 11,74 M€
El 2022 l'execució va ser del 92 %

Execució de despeses

95 %
Despeses pressupostades 10,76 M€
Despeses executades 10,27 M€
El 2022 l'execució va ser del 97 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria