Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

74,79 €

Pressupost inicial

681.292,38 €

% sobre el total del press.

15,99 %

Mitjana despesa provincial

653.027,94 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 14,16% 96.500,06 €
Reparacions, manteniment i conservació 71,68% 488.365,74 €
Material, subministraments i d'altres 13,84% 94.257,36 €
Indemnitzacions per raó del servei 0,32% 2.169,22 €
Despeses de publicacions 0,00% 0 €
Treballs fets per AP i altres entitats públiques 0,00% 0 €
Treballs fets per institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Hi ha prou informació?

Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem

Demana més informació