Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 703.235,00 € 83,61 € 8,31 %
Serveis públics bàsics 3.279.810,00 € 389,94 € 38,74 %
Actuacions de protecció i promoció social 442.018,00 € 52,55 € 5,22 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.319.621,00 € 275,78 € 27,40 %
Actuacions de caràcter econòmic 108.207,00 € 12,86 € 1,28 %
Actuacions de caràcter general 1.614.323,00 € 191,93 € 19,07 %
Total 8.467.214,00 € 1.006,68 €

Cerca una partida específica