Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 617.021,00 € 72,14 € 6,76 %
Serveis públics bàsics 3.730.824,00 € 436,20 € 40,89 %
Actuacions de protecció i promoció social 953.589,00 € 111,49 € 10,45 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 2.047.297,00 € 239,37 € 22,44 %
Actuacions de caràcter econòmic 118.704,00 € 13,88 € 1,30 %
Actuacions de caràcter general 1.656.565,00 € 193,68 € 18,16 %
Total 9.124.000,00 € 1.066,76 €

Cerca una partida específica